Skriv ut denne siden

Årsrapporter fra Sarkomprogrammet

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet gir ut årsrapporter. Her kan du finne oversikt over antall behandlede pasienter, behandlingsresultater, internasjonalt samarbeid og forskning i regi av Sarkomgruppen på Radiumhospitalet.

 

Årsrapport Sarkomprogrammet 2013-2014-2015

Annual report Sarcoma 2013-2014-2015

Årsrapport Sarkomprogrammet 2012

Årsrapport Sarkomprogrammet 2011