Skriv ut denne siden

Behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom - rapport til Helsedirektoratet

Fra 2014 sendes det felles årsrapport for begge sentrene som inngår i den flerregionale tjenester. Ved å følge linkene under kan man se årsrapportene og vurderingene av tjenesten som er gitt av referansegruppen og av Helsedirektoratet.

 

Årsrapport for Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom for 2015.

 

Årsrapport for Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom for 2014.