Skriv ut denne siden

Henvisning av bløtdelssvulster

Vi anbefale at det vises stor varsomhet ved tumores i spesielle anatomiske lokalisasjoner som lyske, knehase, ankel og fot, armhule, albue og hånd. I disse lokalisasjoner bør man være liberal med MR undersøkelser før eventuell kirurgi på lokalsykehus.

 

Ved bløtvevssarkom presenterer pasienten oftest en smertefri kul eller hevelse. Kliniske og radiologiske funn vil være bakgrunn for videre henvisning til sarkomsenter. Fordi bløtvevssarkomer er sjeldne, vil både primærleger og radiologer ofte ha begrenset erfaring.

Pasienter med bløtdelslesjoner som man mistenker kan være et sarkom må henvises til sarkomsenter ”urørt” fordi forsøk på fjernelse av tumor, og biopsi med kniv eller nål kan spre tumorceller og ødelegge for senere kirurgi.

 

Kliniske retningslinjer for henvisning av bløtdelssvulster

Skandinavisk sarkomgruppe (SSG) har vedtatt følgende kliniske retningslinjer for hvilke pasienter med ekstremitets- og trunkuslokaliserte tumorer som skal henvises til spesialavdeling uten forutgående operasjon eller invasiv diagnostikk.

 • Alle dype tumorer uansett størrelse (immobile mot kontrahert muskulatur)

 • Alle subkutane tumorer > 5 cm

 • Alle malignitetssuspekte (rask vekst, residiv etter tidligere kirurgi, uvanlige smerter)

  Disse kliniske retningslinjene ble utarbeidet før MR var tilgjengelig. Moderne bildediagnostikk gir betydelig tilleggsinformasjon til klinisk undersøkelse. Ved dype, store eller malignitetssuspekte svulster anbefales MR undersøkelse.

  I tillegg vil vi anbefale at det vises stor varsomhet ved tumores i spesielle anatomiske lokalisasjoner som lyske, knehase, ankel og fot, armhule, albue og hånd. I disse lokalisasjoner bør man være liberal med MR undersøkelser.

  Subkutane svulster som MR identifiserer entydig som lipomer trenger ikke henvisning til tumorsenter uansett størrelse, men kan håndteres på pasientens lokalsykehus. Biopsi er ikke nødvendig.

  For barn: alle bløtvevssvulster på trunkus og ekstremiteter, uavhengig av størrelse, skal henvises til utredning ved barneavdeling.