Skriv ut denne siden

Den store kule dagen

Den store kule dagen arrangeres av Sarkomforum for sykepleiere og fysioterapeuter ved OUS - Radiumhospitalet.

Dagen er to delt - en dag er for helsepersonell, en dag for pasienter, pårørende og etterlatte. Mer informasjon om arrangementene finner du her.

Rapport fra Den store kuledagen 2013

Rapport fra Den store kuledagen 2014

Rapport fra Den store kuledagen 2015