Skriv ut denne siden

Foredrag 2

Foredrag 2    

RADIOLOGISK DIAGNOSTIKK  AV BLØTVEVSTUMOR

 

Annja T. Viset

Bildediagnostisk Klinikk St. Olavs Hospital

 

Ingen bildediagnostisk modalitet kan i dag alene med sikkerhet angi tumor type i alle tilfeller, eller eksakt skille benigne fra maligne svulster.

Primære modalitet ved mistenkte tumor er MR. Andre modaliteter kan i utvalgte tilfeller brukes som supplement.

For metastaseutredning ved staging av sykdom brukes CT thorax og abdomen/bekken samt skjelettscintigrafi.

 

MAGNETTOMOGRAFI/ MR :

Viktigste modalitet for undersøkelse av tumor i bløtvev på grunn av høy oppløselighet i bløtvev slik at detaljer innad i tumor og tumors relasjon til omgivende vev kan bestemmes med temmelig stor grad av sikkerhet. I mange tilfeller vil likevel ødem og inflammasjon være faktorer som gjør at tumors eksakte utbredelse vanskeligere kan bedømmes da dette ikke differensieres så godt fra tumor.

MR brukes til eksakt lokalisasjon og angivelse av tumors utbredelse. Har god fremstilling av kar og nerver og kan i noen grad forutsi involvering av nevrovaskulære strukturer.

Fremstillingen normalt i flere snittplan og før og etter kontrast, noe som kan gi pekepinn om vaskularitet og nekroser.

En sammenstilling av de enkelte funn ved MR som størrelse, avgrensning, vekstmønster, homogenitet, lokalisasjon og reaksjon på kontrast kan i mange tilfeller føre oss temmelig langt i retning av diagnose.

Ved spesifikke undergrupper vil MR kunne sortere og avklare, for eksempel ganglioncyster , subkutane lipomer og karmalformasjoner.

God modalitet for oppfølging av usikre lesjoner og postoperativt.

 

RØNTGEN

Kan gi nyttig tilleggsinformasjon om benaffeksjon ved bløtvevstumor. Kan i enkelte tilfeller gi spesifikk diagnose som i ringformede forkalkninger ved myositis ossificans og phlebolitter ved karmalformasjoner.

 

ULTRALYD

Har begrenset betydning i diagnostikk og brukes for rask oversikt og kartlegging av om tumor er solid eller cystisk samt anatomisk lokalisasjon. Kan også påvise flere tumorer som ikke er funnet klinisk. Nyttig ved biopsi. Kan også kartlegge og vise flow i vaskulære malformasjoner og si noe om hastigheter; spesielt kar med lav flow fremstilles godt.

 

COMPUTERTOMOGRAFI /CT :

Liten plass i diagnostikk på grunn av relativt dårlig bløtvevskontrast.  Med unntak av lipom har nesten alle tumorer i bløtvevet relativt lik tetthet. Kan brukes hvor pasient av en eller annen grunn ikke kommer inn i MR- maskin; kontraindikasjoner, uro eller overvekt.

Kan også brukes som supplement hvor små mengder kalk eller gass er vikig å få fremstilt evt. kartlegging av svært utbredte forandringer. CT angiografi kan i særskilte tilfeller gi informasjon om vaskularisering av tumores og arteriell forsyning av vaskulære malformasjoner.