Skriv ut denne siden

Foredrag 3

Foredrag 3

KURS I TUMORKIRURGI 10.11.16

 

 

SAMMENDRAG/STIKKORD (”ABSTRACT”) TIL TEMA

Samarbeid patolog/ortoped ved tumorproblematikk         

 

OVERLEGE I PATOLOGI TROND VISET, ST OLAVS HOSPITAL

 

 

- Forklare hensikt og gevinst av samarbeid

 

- Praktisk forløp av en diagnostisk prosess

 

- Særskilt om reseksjonskanter

 

- Håndtering av operasjonspreparater, tilleggsundersøkelser

 

- Kliniske opplysninger på remisse (preoperativ terapi?)

 

- Patologens rolle ved oppfølging av pasient etter primærbehandling

 

- Praktisk eksempel fra diagnostikken

 

- Integrasjon patologi / radiologi

 

- Oppsummering / kommentarer