Skriv ut denne siden

Forskning

Siden er under utvikling

Sarkomgruppen deltar i ulike forskningsprosjekter fra utprøvende kliniske studier til basal celleforskning.

Som pasient hos Sarkomgruppen på Radiumhospitalet kan du bli spurt om å delta i kliniske studier.                                En oversikt over pågående kliniske studier finner du her.

Årsrapportene fra Sarkomgruppen på Radiumhospitalet inneholder publikasjoner og forskningsaktivitet.