Skriv ut denne siden

Henvisningsrutiner (for helsepersonell)

Hvert år henvises 1500 pasienter til Sarkomgruppen på Radiumhospitalet for vurdering. Alle henvisninger besvares med brev til henvisende lege. I tilfeller der det er avgjørende å komme raskt igang med behandling kontakter vi ofte henvisende lege og/eller pasient pr telefon.

Det foreligger kliniske og radiologiske retningslinjer for hvilke pasienter som bør henvises.

Ved tvil, ta gjerne kontakt med vakthavende ortoped via sentralbordet på telefon 22 93 40 00.

Kontaktinformasjon og informasjon om hvor henvisningene skal sendes finner du her: