Skriv ut denne siden

Hva er årsaken til sarkomer?

De fleste sarkom oppstår uten kjent årsak og er ikke arvelige. Det betyr at vi for de fleste pasienter ikke har noen forklaring på hvorfor de har fått et sarkom. 

Enkelte tilstander disponerer for sarkomutvikling. Se henholdsvis Oncolex og Kreftlex under.

 

For helsepersonell:

 

For pasienter og pårørende: