Skriv ut denne siden

Hva er sarkom?

Hva er sarkom?

Alle kreftsykdommer med solide svulster har sitt opphav i et organsystem. Brystkreft oppstår i brystet og tarmkreft i tarmen osv. Sarkom er en fellesbetegnelse på en krefttype som oppstår i kroppens bevegelsesapparat og bindevev. Kreftsvusltene kan forekomme i muskel, skjellett, fettvev, blodårer, nerver, hud, underhud og annet bindevev.

 

Sarkomer deles ofte inn i to grupper:

Bensarkom oppstår oftest i skjelettet. Det finnes ca 20 forskjellige typer bensarkom. De vanligste er Osteosarkom, Ewing sarkom og Kondrosarkom.

Bløtdelssarkom oppstår i muskulatur, sener, fettvev, perifere nerver, i tarmkanalen, på bakre bukvegg, i lever og livmor. Det finnes ca 50 forskjellige typer bløtvevsarkom. De vanligste typene er liposarkom, pleomorft spocellet sarkom og leiomyosarkom.

Sarkom er en skjelden kreftsvulst som kun representerer ca 1% av alle nye krefttilfeller i Norge.Det oppstår ca 40 nye tilfeller av bensarkom og ca 250 nye tilfeller av bløtvevsarkom i Norge hvert år og ca 80% av alle sarkomer behandles på Radiumhospitalet.

 

For mer informasjon om sarkomer anbefaler vi følgende nettsider:

For helsepersonell gir nettstedet Oncolex nyttig informasjon om mange krefttyper. Oncolex har egene kapittler om sarkomer:

For pasienter og pårørende gir nettstedet Kreftlex nyttig pasientinformasjon om mange krefttyper. Kreftlex har egene kapittler om sarkomer