Skriv ut denne siden

Hva er sarkom?

Hva er sarkom?

Alle kreftsykdommer med solide svulster har sitt opphav i et organsystem. Brystkreft oppstår i brystet og tarmkreft i tarmen osv. Sarkom er en fellesbetegnelse på en krefttype som oppstår i kroppens bevegelsesapparat og bindevev. Kreftsvusltene kan forekomme i muskel, skjellett, fettvev, blodårer, nerver, hud, underhud og annet bindevev.

 

Sarkomer deles ofte inn i to grupper:

Bensarkom oppstår oftest i skjelettet. Det finnes ca 20 forskjellige typer bensarkom. De vanligste er Osteosarkom, Ewing sarkom og Kondrosarkom.

Bløtdelssarkom oppstår i muskulatur, sener, fettvev, perifere nerver, i tarmkanalen, på bakre bukvegg, i lever og livmor. Det finnes ca 50 forskjellige typer bløtvevsarkom. De vanligste typene er ulike varianter av liposarkom, pleomorft spocellet sarkom og leiomyosarkom.

Sarkom er en skjelden kreftsvulst som kun representerer ca 1% av alle nye krefttilfeller i Norge. Det oppstår ca 40 nye tilfeller av bensarkom og ca 250 nye tilfeller av bløtvevsarkom i Norge hvert år og ca 80% av alle sarkomer behandles på Radiumhospitalet.

 

For mer informasjon om sarkomer anbefaler vi følgende nettsider:

For helsepersonell gir nettstedet Oncolex nyttig informasjon om mange krefttyper. Oncolex har egene kapittler om sarkomer:

For pasienter og pårørende gir nettstedet Kreftlex nyttig pasientinformasjon om mange krefttyper. Kreftlex har egene kapittler om sarkomer