Skriv ut denne siden

Hvoran utredes sarkomer?

Det er svært viktig med en grundig utredning før behandlingen starter. Utredningen bør foregå i regi av en sarkomgruppe. En sikker diagnosen og kunnskap om utbredelsen av sykdommen er avgjørende for et best mulig resultat. Pasientene bør henvises "urørt" til Sarkomgruppen, uten forutgående kirurgi eller vevsprøvetakning.

Utredningen skreddersys hver enkelt pasient, men for de fleste innebærer utredningen en grundig kartlegging av svulsten utbredelse (ofte en MR undersøkelse) og en nøye planlagt vevsprøvetakning (ofte utført ultralydveiledet). Videre er det ofte behov for CT undersøkelse av lungene for å se etter spredning. Flere undersøkelser kan også være nødvendig - avhengig av diagnose, alder og resultater på de innledende undersøkelsene

Når vevsprøven er klar (ofte 2-3 uker etter prøvetakning) og bildene ferdig analysert planlegges operasjon.

 

For helsepersonell:

 

For pasienter og pårørende: