Skriv ut denne siden

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid.

Sarkomer er sjeldne. Internasjonalt samarbeid er derfor meget viktig for både forskning og faglig oppdatering.

Skandinavisk Sarkomgruppe (SSG) ble startet i 1979. Siden starten av SSG har Sarkomgruppen på Radiumhospitalet spillt en sentral rolle. For tiden er lederen fra Radiumhospitalet. Skandinavisk Sarkomgruppe har jobbet for standardisering av sarkombehandlingen i Skandinavia og drifter en stor kvalitetsdatabase i Lund.    

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet deltar på internasjonale kongresser og har også hyppig kontakt med andre store sarkom miljøer.

  • European Musculo-Skeletal Oncology Society (E.M.S.O.S)
  • Connective Tissue Oncology Society (CTOS)
  • International society of Limb Salvage (ISOLS)
  • European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

 

Vi har deltar også i  internasjonale forskningsprosjekter: Forskning