Skriv ut denne siden

Kontaktinformasjon kompetansetjeneste

Kontaktinformasjon Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom

Leder Olga Zaikova

  • e-post olgaz@ous-hf.no

Sekretær Trine Thoresen