Skriv ut denne siden

Kontaktinformasjon

 

Sarkomgruppen ønsker å være tilgjengelig for helsepersonell, pasienter og pårørende.

 

Det er alltid en vakthavende ortoped tilgjengelig ved behov for rask assistanse.

Sentralbordet på Radiumhospitalet: 22 93 40 00

Pasientkoordinatorer:
Hilde Svagård Rognstad: 22 93 57 40
Cecilie Knudsen: 22 93 57 36
Annie Nymoen: 22 93 48 92

Kreftsykepleier på poliklinikken:
 Synnøve Granlien: 22 93 40 00

Andre kontaktpersoner:
Studiesykepleier Charlott Våde: 22 93 50 10
Sekretær i Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer Trine Thoresen 22 93 46 38

 

Adresse for henvisninger:
Oslo universitetssykehus
Sarkomgruppen på Radiumhospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fax nummer for henvisninger:
Ved behov for rask assistanse kan henvisningene faxes til 22 93 59 44
Henvisende lege først ringe vakthavende ortoped (22 93 40 00) å varsle om henvisning samt gi opplysninger om pasientens personalia. Uten forutganede telefon er det fare for at henvisningen ikke fanges opp.

Ved Intern henvisning innen OUS
benytt arbeidsgruppen ORT Kreftortopedi Henvisning

Retningslinjer for henvisning finner du her: Henvisningsrutiner