Skriv ut denne siden

Kurs i kreftortopedi St Olav 2016

Kurs I Kreftortopedi St Olav November 2016

 

Torsdag 10.11:

 

08.00-08.30         Presentasjon av dagens problemkasus (ben+bløtdelslesjoner)      

                             David Sekabembe/Ole-Jacob Norum/Clement Trovik                                              

 

08.30-8.50            Diagnostikk og klinikk ved bløtdelssarkom (foredrag 1)                         

                             Ole-Jacob Norum

 

08.50-9.10            Radiologisk diagnostikk av bløtdelstumores (foredrag 2)                        

                              Annja Viset

 

09.10-9.30            Behandlingsmetoder, resultater og prognose ved bløtdelssarkom         

                             Ole-Jacob Norum

        

09.30-9.50            Samarbeid patolog/ortoped ved tumor problematikk (foredrag 3)                               

                             Trond Viset

 

09.50-10.15          Kaffe: deltakerne kan studere problemkasus (bløtdels/skjellet tumorer)

 

10.15-11.00         Gruppearbeid / Gjennomgang av kasus bløtdelstumores                  

                             David Sekabembe/Ole-Jacob Norum/Clement Trovik

 

11.00-11.20         Radiologisk vurdering av skjelettumores  (foredrag 4)                            

                            Annja Viset

 

11.20-11.50         Benigne beintumores         (foredrag 5)                                                        

                            David Sekabembe      

   

11.50-12.15         Klinikk ved beinsarkomer  ( foredrag 6)                                                          

                            Clement Trovik

 

12.15-13.15         LUNCH

 

13.15-13.35         Prinsipper for kirurgisk behandling av beinsarkomer

                            Clement Trovik  

 

13.35-13.55         Rekonstruksjon av skjelettet etter reseksjoner                                           

                            Clement Trovik

 

13.55-14.45         Gruppearbeid/ gjennomgang av casus skjelettumores                  

                            David Sekabembe/Ole-Jacob Norum/Clement Trovik

 

14.45-15.15         Kaffe: deltakere kan studere problem casus – skjelett metastaser

 

15.15-15.35         Utredning av skjelettmetastaser ( Foredrag 7)                                            Clement Trovik

15.35-15.55         Onkologisk behandling av skjelettmetastaser                                             Clement Trovik     

15.55-16.20         Kirurgisk behandling av skjelettmetastaser                                                 Clement Trovik

 

16.20-17.00         Gruppearbeid / Gjennomgang av casus skjelettmetastaser.         

                             David Sekabembe/Ole-Jacob Norum/Clement Trovik

 

17.00-                    Kursprøve Tumorkirurgi

 

LITTERATUR

  1. Rolf Kåresen og Erik Wist(red.) ”Kreftsykdommer" Gyldendal. aug 2012 ISBN: 9788205425507

  2. Stein Kaasa og Jon Håvard Loge(red) « Palliasjon. Nordisk Lærebok.» 3. utg.  Gyldendal 2016 http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin/Laereboeker/Palliasjon2