Skriv ut denne siden

Linker til andre sarkomnettsider

Scandinavian sarcoma group: http://www.ssg-org.net

Bløtvessarkom: http://www.cancer.gov/cancertopics/types/soft-tissue-sarcoma/

Bensarkom: http://www.cancer.gov/cancertopics/types/bone/

http://sarcomaca.asco.org/portal/site/CancerPortals/menuitem.0fb7fa2fdbc71b6d17c4c291ee37a01d/?vgnextoid=da20ec1020e48010VgnVCM100000f2730ad1RCRD&vgnextfmt=default

Både benigne og maligne bentumores: http://www.bonetumor.org/

Musculoskeletal tumor society: http://www.msts.org/

Sloan Kettering Bone Cancer: http://www.mskcc.org/mskcc/html/1365.cfm

Sloan Kettering Soft Tissue Sarcoma: http://www.mskcc.org/mskcc/html/435.cfm

Sarkom i livmor: http://www.cancer.gov/cancertopics/types/uterinesarcoma/

Kreftforeningen: http://www.kreftforeningen.no/

Professor Øyvind Bruland sin hjemmeside www.bruland.info inneholder mye informsjon om sarkomer og en rekke originalartikler; særlig om osteosarkom