Skriv ut denne siden

Kurs i kreftortopedi

Velkommen til nasjonalt kurs i kreftortopedi i Stavanger, november 2018

 

 **KURS LITTERATUR HENTES HER**

Spørsmål? oleno@ous-hf.no

Kohoot i kreftortopedi

Brukernavn: oleno@ous-hf.no

Passord: Kreftortopedi

 

Torsdag: Sarkomer

 

11.00-11.15 Innledning (Norum 15 min) 0

11.15-11.35 Klinikk og diagnostikk av svulster i bløtdelene (Ole-Jacob Norum 20 min) 1

11.35-11.50 Radiologi – svulster i bløtvev (Annja Viset 15 min) 2

11.50-12.00 Interaktiv quiz problemkasus (Foredragsholdere og fakultet 10 min)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Kirurgisk behandling og prognose ved bløtvevsarkom (Ole-Jacob Norum 30 min) 3

13.30-13.50 Onkologisk behandling av bløtvevsarkomer (Nina Jebsen 20 min) 4

13.50-14.00 Interaktiv quiz problemkasus (Foredragsholdere og fakultet 10 min)

14.00-1410 Kaffepause

14.10-14.30 Klinikk og diagnostikk ben (Joachim Thorkildsen 20 min) 5

14.30-14.50 Radiologi – svulster i bløtvev (Annja Viset 20 min) 6

14.50-15.00 Interaktiv quiz problemkasus (Foredragsholdere og fakultet 10 min)

14.00-15.10 kaffepause

15.10-15.40 Kir behandling bensarkomer (Anders Sund 30 min) 7

15.40-15.50 Onkologisk behandling bensarkomer (Nina Jebsen 10 min)

15.50-1600 Interaktiv quiz problemkasus (Foredragsholdere og fakultet 10 min)

 

 

 

Fredag: Benigne benlesjoner, metastaser og patologiske frakturer

 

08.30-09.00 Utredning og behandling benign benlesjoner (Jan Elvenes 30 min) 8

09.00-09.10 Interaktiv quiz problemkasus (Foredragsholdere og fakultet 10 min)

09.10-09.15 pause

09.15-09.45 Onkologisk håndtering av metastaser (Nina Jebsen 15 min) 9

09.45-10.15 Kirurgisk behandling metastaser (Anders Sund 30 min) 10

10.15.-10.25 Interaktiv quiz problemkasus (Foredragsholdere og fakultet 10 min)

10.25-10.35 kaffepause

10.35-11.00 Håndtering av patologisk fraktur (Joachim Thorkildsen 25 min) 11

11.00-11.15 pause (utsjekking)

11.15-12.00 KURSPRØVE  og evaluering (Kursledere 45 min)

12.30 Lunch og avreise.