Skriv ut denne siden

Nasjonale retningslinjer for behandling av sarkomer

Nasjonale retningslinjer gir uttrykk for hvordan sarkommiljøet i Norge mener at pasienter med sarkomer bør håndteres. Retningslinjene er utarbeidet av leger fra Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Haukeland, St Olav og Tromsø i samarbeid. Arbeidet er ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer.

Nasjonale retningslinjer for sarkombehandling.