Skriv ut denne siden

Medlemmer i sarkomgruppen

Leder for Sarkomprogrammet ved Radiumhospitalet

Kirsten Sundby-Hall, MD, PhD

 

Ortopeder

Ole-Jacob Norum, seksjonsoverlege, PhD

Olga Zaikova, overlege, PhD

Simen Sellevold, overlege

Joachim Thorkildsen, overlege

Thale Marie Asp Strøm, konstituert overlege 

Onkologer

Øyvind Bruland, Professor

Kirsten Sundby-Hall, overlege, PhD

Jan Peter Poulsen, overlege, PhD

Kjetil Boye, overlege, PhD

 

Gastrokirurger

Stephan Stoldt, seksjonsoverlege, PhD

Toto Hølmebakk, overlege

 

Radiologer

Ingeborg Taksdal, overlege, fagansvarlig for sarkom

Isabel Lloret, overlege

Anne Marit Wiedswang, overlege

Annette Torød Skeie, overlege

 

 

Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer

Leder:Olga Zaikova

Sekretær: Trine Thoresen, TTF@US-hf.no

 

Fysioterapeuter og Sykepleiere i Sarkomgruppen

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS-Radiumhospitalet