Skriv ut denne siden

Pakkeforløp for sarkom

Pakkeforløp for sarkom starter 01.09.2015.

 

Pakkeforløpsdokumenter er publisert på Helsedirektoratets hjemmesider:

Pakkeforløp for sarkom

Diagnoseveileder

Pasientinformasjon

 

For informasjon om henvisning av pasienter til pakkeforløpet sarkom se kontaktinformasjon til sarkomgruppen.

 

FORLØPSTIDER

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Tabellen under viser forløpstidene i pakkeforløpet

Fra henvisning mottatt til første
fremmøte utredende avdeling

  8 kalenderdager

Fra første fremmøte på utredende avdeling
til avsluttet utredning (beslutning tas)

  21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 43 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 43 kalenderdager