Skriv ut denne siden

Pasientforeningen for sarkomer

 

Pasientforening for alle berørt av sarkom ble startet 01.10.11

På deres nettsider publiseres nytt om pasient- og støtteforeningen Sarkomer, du finner informasjon om sarkom, nyheter om sarkomforskning og likemannsarbeid.  Det legges også ut informasjon om kurs og arrangementer i regi av pasientforeningen Sarkomer, Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi, Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer og Kreftforeningen.