Skriv ut denne siden

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS-Radiumhospitalet

Sarkomforum for Sykepleie og Fysioterapi ved OUS - Radiumhospitalet er en gruppe for sykepleiere og fysioterapeuter som arbeider med pasienter som utredes, behandles og følges opp for diagnosen sarkom.

Sarkomforum arrangerer hvert år Den store kuledagen, kurs for pasienter behandlet for sarkom og temakveld for helsepersonell som arbeider med denne diagnosegruppen.

For å lese mer om gruppen og våre aktiviteter, gå inn på www.sarkomforum.no